شهریور ۱۵, ۱۳۹۵
ارتودنسی

ترمیم های کامپوزیت یا همرنگ دندان

کامپوزیت همرنگ دندان بوده و بسيار طبيعي تر از ساير پرکردگيها مي باشند. بيمار با اعتماد به نفس و اطمينان بيشتري مي تواند بخندد، صحبنت کند و غذا بخورد.