شهریور ۱۶, ۱۳۹۵
ارتودنسی-متحرک

ارتودنسی متحرک

از دستگاه های متحرک ، برای مرتب کردن دندان ها در شرایطی استفاده می شود که یا نامنظمی دندان ها کم بوده و تنها در یک یا دو دندان باشد