مهر ۱۷, ۱۳۹۵
ارتودنسی ثابت

ناهنجاری های فک

انواع نا هنجاری های ارتودنسی معمولا در اثر دو عامل بوجود می آیند : 1- عدم توازن مکان دو فک 2- ناهنجاری های مرتبط با وضعیت خود دندان ها