دستگاههای ارتودنسی

شهریور ۱۶, ۱۳۹۵
ارتودنسی-نامرئی

ارتودنسی نامرئی

این وسایل مشابه طلق های شفافی هستند که دندانها را در بر می گیرند . این گروه همانند پلاک های متحرک می باشند که امکان گذاشتن و برداشتن آنها توسط بیمار وجود دارد.