مهر ۱۳, ۱۳۹۵
untitled-1

سفید کردن دندان

اینکه آیا سفید کردن دندانها با بلیچینگ(Bleeching) خوب است یا بد هنوز هم به صورت یک مسئله و مخالفان و موافقان خاص خود را دارد.
شهریور ۱۵, ۱۳۹۵
%d8%a8%d9%84%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af

بلیچینگ

یک روش بلیچینگ ، بلیچینگ در خانه (Home Bleaching) می باشد. دندانپزشک، قالب مخصوص را برای بیمار تهیه کرده و همراه با ژل مخصوص بلیچینگ با غلظت خیلی کم
//]]>