چرا ایمپلنت دندانی بهتر از پل (bridge) می باشد؟

پرسش های کاربرانچرا ایمپلنت دندانی بهتر از پل (bridge) می باشد؟
TopAdminOr عضو سایت asked 8 ماه ago

برای استفاده از پل باید دندان های سالم مجاور ناحیه بی دندان را تراش داد و از آن ها به عنوان پایه برای پل مورد نظر استفاده کرد.این عمل فقط باعث زیبایی می شود اما کارایی مطلوبی ندارد و نمی تواند از تحلیل استخوانی جلوگیری کند.این راه حل بهترین راه کار تا قبل از ظهور ایمپلنت های دندانی بود.