من به فلزات حساسیت دارم.آیا ممکن است که بدن من ایمپلنت دندانی را پس بزند؟

پرسش های کاربرانمن به فلزات حساسیت دارم.آیا ممکن است که بدن من ایمپلنت دندانی را پس بزند؟
TopAdminOr عضو سایت asked 8 ماه ago

تیتانیوم به کار رفته در ساخت این ایمپلنت ها، فلزی است که بافت زنده آن را بعنوان جسم نا شناس شناسایی نمی کند در نتیجه هیچ سم و واکنشی نسبت به آن تولید نمی شود،پس به وجود آمدن حساسیت غیر ممکن است.