جراحی کاشت دندان را چه کسی می تواند انجام دهد؟

پرسش های کاربرانجراحی کاشت دندان را چه کسی می تواند انجام دهد؟
TopAdminOr عضو سایت asked 8 ماه ago

البته این امر به کشوری که شما در آن زندگی می کنید بستگی دارد.این عمل می تواند توسط دندانپزشک و جراح فک و صورت انجام پذیرد.اینها افرادی هستند که دانش کافی از آناتومی فک و داروشناسی برای کاشت دندان را دارند.