اگر ایمپلنت دندانی از دست برود چه اتفاقی می افتد؟

پرسش های کاربراناگر ایمپلنت دندانی از دست برود چه اتفاقی می افتد؟
TopAdminOr عضو سایت asked 8 ماه ago

گرچه این امر شایع نیست اما امکان آن وجود دارد.اگر دندان طبیعی می تواند از بین برود، پس ایمپلنت دندانی نیز امکان از بین رفتن را دارد.

بر اساس تحقیقات انجام شده بر روی ایمپلنت های موزو گرائو (MG)، از هر صد ایمپلنت کاشته شده، تنها کمتر از دو ایمپلنت توسط بدن انسان پس زده می شود.که دلیل آن نیز به روشنی مشخص نیست.این امر می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که شخص در بیشتر موارد می تواند پس از سپری شدن زمان معین ایمپلنت جدیدی دریافت کند، که این تصمیم برعهده دندانپزشک متخصص خواهد بود.