آیا دندان جدید من سفیدتر خواهد بود؟

پرسش های کاربرانآیا دندان جدید من سفیدتر خواهد بود؟
TopAdminOr عضو سایت asked 8 ماه ago

برای روکش دندان جدید رنگ های مختلفی وجود دارد که دندانپزشک پس از قرار دادن ایمپلنت براساس رنگ طبیعی دندان های شما رنگ مشابهی را انتخاب می کندکه بعد از قرار دادن روکش، تشخیص دادن ایمپلنت و دندان طبیعی را غیر ممکن می سازد.