آیا ایمپلنت دندانی می تواند بشکند؟

پرسش های کاربرانآیا ایمپلنت دندانی می تواند بشکند؟
TopAdminOr عضو سایت asked 6 ماه ago

به دلیل فشار وارده بر روی ایمپلنت در هنگام جویدن، بیشتر احتمال شکسته شدن پرتز روی دندان کاشته شده وجود دارد.اگر این اتفاق بیفتد روکش تاج دندان(پرتز) را با پرتز جدید می توان عوض کرد.شکسته شدن ایمپلنت دندانی خیلی غیر معمول است اما می تواند اتفاق بیفتد.در این مواقع ایمپلنت خارج شده و بعداز عمل ترمیمی استخوان فک، ایمپلنت جدیدی جایگزین ایمپلنت از دست رفته می شود.