شهریور ۱۷, ۱۳۹۵
دستگاه برای تصحیح مال اکلوژن

دستگاه برای تصحیح مال اکلوژن

کلاً گرفتن نتیجه مطلوب درمانی با این دستگاه ها منوط به همکاری، پذیرش و استفاده صحیح از آن و آموزش کامل از طرف متخصص ارتودنسی به بیمار، می باشد.
شهریور ۱۷, ۱۳۹۵
اطلاعات مورد نیازمتخصص برای مال اکلوژن

مال اکلوژن تشخیص و درمان آن توسط متخصص ارتودنسی

حین معاینات کلینیکی، دندانپزشک تاریخچه ای از سوابق پزشکی و دندانپزشکی بیمار می گیرد. از دندانها قالب گیری به عمل آورده و آنها را با گچ دندانپزشکی می ریزد.
شهریور ۱۷, ۱۳۹۵
علت مال اکلوژن چیست

علت مال اکلوژن چیست؟

عوامل محیطی ایجاد کننده مال اکلوژن زیاد بوده و اغلب آنها توسط دندانپزشک کودکان قابل کنترل می باشند وعمده ترین آن پوسیدگی دندانهای شیری و یا زود از دست دادن آنها می باشد.
شهریور ۱۷, ۱۳۹۵
نمونه هایی از مال اکلوژن

انواع مال اکلوژن

CROWDING(شلوغی دندانها) CROSSBITE OF BACK TEETH(کراس بایت دندانهای خلفی) DEEP BITE (همپوشانی بیش از حد) CROSSBITE OF FRONT TEETH(کراس بایت دندانهای قدامی)