شهریور ۱۷, ۱۳۹۵
ارتودنسی

ارتودنتیکس

رتودنتیکس (تخصص ارتودنسی) بخشی از دندانپزشکی است که در ارتباط با کنترل، هدایت و تصحیح بافتهای دهانی صورتی در حال رویس یا بالغ می باشد
شهریور ۱۷, ۱۳۹۵
خشکی دهان

خشکی دهان

فلوراید تراپی یکی از روشهای پیشگیری کننده پوسیدگیهای دندانی ناشی از خشکی دهان می باشد. متناسب با شدت بیماری روش و میزان مصرف فلوراید از روزانه تا هفتگی متفاوت می باشد.
شهریور ۱۷, ۱۳۹۵
ارتودنسی

فلوراید سدی در مقابل پوسیدگی

فلوراید عنصری است طبیعی که با پوسیدگی دندان مقابله می کند. در مراحل اولیه شروع پوسیدگی، یعنی زمانی که هنوز پوسیدگی از نظر کلینیکی قابل رویت نیست،
شهریور ۱۷, ۱۳۹۵
دستگاه برای تصحیح مال اکلوژن

دستگاه برای تصحیح مال اکلوژن

کلاً گرفتن نتیجه مطلوب درمانی با این دستگاه ها منوط به همکاری، پذیرش و استفاده صحیح از آن و آموزش کامل از طرف متخصص ارتودنسی به بیمار، می باشد.